• Ogłoszenie o zamówieniu
  359 KB
 • SWZ
  976 KB
 • SWZ Załącznik nr 1 Wzór formularz oferty
  41 KB
 • SWZ Załącznik nr 2 Dokumentacja Techniczna
  4 MB
 • SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy -Zal nr 4
  32 KB
 • SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy -Zal nr 5
  32 KB
 • SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy -Zal nr 6
  35 KB
 • SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy -Zal nr 7
  36 KB
 • SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy
  526 KB
 • SWZ Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
  43 KB
 • SWZ Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
  42 KB
 • SWZ Załącznik nr 6 Wzór wykazu wykonanych robót
  38 KB
 • SWZ Załącznik nr 7 Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia
  38 KB
 • Pytania i odpowiedzi do treści SWZ
  1 MB
 • Informacja- Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
  553 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  619 KB
 • Wybór oferty
  796 KB