Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmowanie interesantów w sprawach indywidualnych, w tym również w sprawach skarg i wniosków przez Starostę lub Wicestarostę odbywa się w każdy czwartek  w godzinach od 1400 do 1530