• Protokół z wyborów do Rady Powiatu Białogardzkiego z dnia 8 kwietnia 2024
  2 MB
 • Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Białogardzkiego . OKRĘG nr 4
  2 MB
 • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1
  3 MB
 • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2
  2 MB
 • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3
  2 MB
 • Zestawienie wyników głosowania i posziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4
  2 MB
 • Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Białogardzie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Białogardzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  244 KB
 • Postanowienie Nr 574/2024 i 575/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przyzanania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Białogardzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
  2 MB
 • Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Białogardzie
  80 KB
 • Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Białogardzie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  110 KB
 • Postanowienie Nr 461/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Białogardzie.
  1 MB
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY BIAŁOGARDZKIEGO z dnia 08 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym do Rady Powiatu w Białogardzie oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej
  105 KB
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych do oraz o siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
  54 KB
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 30 stycznia 2024 r.
  822 KB
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielni m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  313 KB
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r.
  1 MB
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r.
  1 MB
 • Uchwała Nr 4 Powiatowej Komisji Wyborczej w Białogardzie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY BIAŁOGARD w wyborach organów jednostek samorządu ter.
  644 KB
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Komisji Wyborczej w Białogardzie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA w wyborach organów jednostek sam.
  614 KB
 • Uchwała nr 2/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Białogardzie z dnia 28 lutego 2024 w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych KWW OTWARTY BIAŁOGARD w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  601 KB