• Petycja z dnia 10 listopada 2015 roku.
  3 MB
 • Odpowiedź na petycję z dnia 8 lutego 2016 roku
  1 MB
 • OR.152.1.2023. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
  832 KB
 • Zawiadomienie o przekazaniu petycji podmiotowi właściwemu.
  257 KB
 • Petycja z dnia 21 listopada 2023 roku, w sprawie płatności bezgotówkowych, podmiot wnoszący petycję: Efekt Szulc Sp. z o.o.
  3 MB
 • OR.152.2.2023 Odpowiedź na petycję z dnia 21 listopada 2023 roku dor. wprowadzenia płatności bezgotówkowych w Urzędzie
  334 KB
 • OR.152.2024 Petycja w sprawie remontu i poszerzenia drogi 376Z
  331 KB
 • OR.152.2.2024 Petycja w sprawie budowy rzeźni rolnej lub innego przetwórstwa rolno - spożywczego
  318 KB
 • Odpowiedź na petycję w sprawie remontu i poszerzenia drogi powiatowej 376Z
  522 KB