Strategia

Strategia Rozwoju Powiatu Białogardzkiego  to ustalenie konkretnych celów możliwych do osiągnięcia oraz metod, jakie stosuje się realizując ustalone cele.

  • Strategia 2000 - 2015
    1 MB
  • Strategia 2016 - 2025
    3 MB
  • Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na 2021 - 2030
    8 MB