• Uchwała nr XIII/44/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie sprawozdania z działalności Prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie za pierwszy rok kadencji
  178 KB
 • Uchwała nr XIII/45/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wotum zaufania dla Przewodniczącego Rady
  152 KB
 • Uchwała nr XIII/46/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wotum zaufania dla Wiceprzewodniczącego Rady
  154 KB
 • Uchwała nr XIII/47/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wotum zaufania dla Wiceprzewodniczącego Rady
  157 KB
 • Uchwała nr XIII/48/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wotum zaufania dla Sekretarza Rady
  150 KB
 • Uchwała nr XIII/49/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie
  159 KB
 • Uchwała nr XIII/50/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Wolontariatu
  165 KB
 • Uchwała nr XIII/51/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Inicjatyw i Współpracy
  187 KB
 • Uchwała nr XIII/52/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki
  166 KB
 • Uchwała nr XIII/53/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie regulaminu komisji stałych Rady
  741 KB