• UWAGA !!! Od dnia 5.06.2023r Zmiana lokalizacji punktu NPP
  153 KB
 • Informacja o zasadach i zakresie udzielania npp, npo oraz mediacji
  227 KB
 • HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUNKCIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOGARDZIE
  269 KB
 • Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/mediacji w punkcie, który znajduje się w dwóch lokalizacjach: Karlino i Tychowo prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach na rok2024
  264 KB
 • Lista jednostek nieodpłaynego poradnictwa obywatelskiego 2024
  521 KB
 • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  267 KB
 • UCHWAŁA NR 76/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
  1 MB
 • UCHWAŁA NR 77/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradn
  4 MB
 • UCHWAŁA NR 90/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego pora
  332 KB
 • Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert: "Relizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świedczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub
  4 MB
 • Uchwała Nr 85/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 października 2021 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
  2 MB
 • Uchwała Nr 100/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  212 KB
 • Informacja dotyczca NPP i NPO
  272 KB
 • Dyżury specjalistyczne.
  354 KB
 • NPP i NPO dla uchodźców z Ukrainy
  248 KB
 • Lista adwokatów ORA w Koszalinie udzielających bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy
  200 KB
 • Lista radców prawnych OIRP w Koszalinie
  182 KB
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo u
  1 MB
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:"Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
  5 MB
 • Rozstrzygnięcie konkursu: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnic
  354 KB