• uchwała nr II/9/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Powiatu darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białogard
  217 KB
 • uchwała nr II/10/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady uprawnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu
  251 KB
 • uchwała nr II/11/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie delegata Powiatu Białogardzkiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
  187 KB
 • uchwała nr II/12/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie wyznaczenia delegata reprezentującego Powiat Białogardzki w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie
  215 KB
 • uchwała nr II/13/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie delegata Powiatu Białogardzkiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
  189 KB
 • uchwała nr II/14/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmian w składzie reprezentantów Powiatu Białogardzkiego w Zgromadzeniu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
  221 KB
 • uchwała nr II/15/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Białogardzkim
  216 KB
 • uchwała nr II/16/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym
  2 MB
 • uchwała nr II/17/2024 z dnia 24 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024
  2 MB
 • uchwała nr II/18/2024 z dnia 24 maja 2024 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2024 - 2027
  3 MB