• Uchwała nr X/31/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru składu osobowego zespołu problemowego ds. organizacji Konwentu Samorządów Uczniowskich
    276 KB
  • Uchwała nr X/32/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie rozwiązania zespołu problemowego ds. organizacji regionalnego turnieju piłki siatkowej
    247 KB
  • Uchwała nr X/33/2024 Młodzieżowej Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym i Powiecie Białogardzkim
    227 KB