Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

148 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

787 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 Wzór formularz oferty

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy

438 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy po zmianie.

439 KBPobierzPodgląd pliku

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia

205 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

331 KBPobierzPodgląd pliku