Przejdź do treści

Formularz ofertowy

365 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna RODO

793 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

337 KBPobierzPodgląd pliku

Wymagania techniczne

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Wzór protokołu odbioru

229 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół z otwarcia ofert OPW.

326 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OPW.

273 KBPobierzPodgląd pliku