Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

363 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 1 Wzór formularz oferty

41 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa zip.

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy

63 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy -Zal nr 4

32 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy -Zal nr 5

32 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy -Zal nr 6

35 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 3 Wzór umowy -Zal nr 7

36 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

43 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

42 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 6 Wzór wykazu wykonanych robót

38 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ Załącznik nr 7 Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia

38 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

251 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana SWZ.

632 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót.

307 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja - Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

622 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty.

798 KBPobierzPodgląd pliku