Przejdź do treści

uchwała nr LVIII/351/2023 z dnia 27 października 2023 roku w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w roku 2024 na terenie Powiatu Białogardzkiego

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała nr LVIII/352/2023 z dnia 27 października 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazane Powiatowi Białogardzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała nr LVIII/353/2023 z dnia 27 października 2023 roku w sprawie współfinansowania i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa Drogi 1181Z polegająca na budowie drogi dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz przebudowie istniejących zjazdów" w miejscowości Wicewo Gmina Tychowo

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała nr LVIII/354/2023 z dnia 27 października 2023 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała nr LVIII/355/2023 z dnia 27 października 2023 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2023 – 2028

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała nr LVIII/356/2023 z dnia 27 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Białogardzkiego

766 KBPobierzPodgląd pliku