Przejdź do treści

Obwieszczenie

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

320 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

309 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wynikach konkursu na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WZ 2014-2020

239 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

136 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Starosty Białogardzkiego w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

286 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

173 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie " Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku",

553 KBPobierzPodgląd pliku

Na podstawie Uchwały nr 83/2018 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konsultacje społeczne Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Uwagi do Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 można przesyłać na adres poczty elektronicznej: gadomska.joanna@powiat-bialogard.pl do dnia 12 grudnia 2018 r.

344 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku".

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku”

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

186 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2020 roku".

549 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 318I o nr rejestracyjnym ZSD 31627.

430 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki BMW 318I o nr rejestracyjnym ZSD 31627.

413 KBPobierzPodgląd pliku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2020 dot. „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko – Białogard, w m. Pękanino, działka nr 51, obręb Pękanino, Gmina Białogard.

80 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

134 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

484 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie terminów wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej

97 KBPobierzPodgląd pliku

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

416 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie.

651 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu mat. - dz. 78 Sadkowo

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu mat. - dz. 155 Lubiechowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu mat. dowodowego - dz. 160 obr. Lubiechowo

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - dz. 159 obr. Lubiechowo

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - dz. 162 obr. Lubiechowo

50 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie

366 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

478 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Corsa o nr rejestracyjnym ZDR 17282.

425 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Corsa o nr rejestracyjnym ZDR 17282.

418 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 76/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 77/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Nissan Micra o nr rejestracyjnym PO 720LX.

416 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne 27.10.2020

442 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne 30.10.2020

332 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne 13.11.2020

655 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Nissan Micra o nr rejestracyjnym PO 720LX

419 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 90/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

332 KBPobierzPodgląd pliku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ ODBIÓR I ZŁOMOWANIE ZUŻYTYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki SAAB 9-3 o nr rejestracyjnym BVR 681.

415 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki SAAB 9-3 o nr rejestracyjnym BVR 681

414 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie starosty

294 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Peugeot 406 o nr rejestracyjnym ZK 2520F.

419 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Peugeot 406 o nr rejestracyjnym ZK 2520F.

420 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Daewoo Matiz o nr rejestracyjnym GSL 51123.

425 KBPobierzPodgląd pliku

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca prowadzonego postępowania, w formie zapytania ofertowego, o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2032 roku wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

237 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

"Informacja dot. Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"

382 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Daewoo Matiz o nr rejestracyjnym GSL 51123.

421 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do "Wykonania UPUL oraz ISL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2032 r."

392 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków

261 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białogardzie

362 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

819 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości- samochodu osobowego marki Renault Megane o nr rejestracyjnym ZK 12530

420 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości- samochodu osobowego marki Renault Megane o nr rejestracyjnym ZK 12530.

413 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenia do złożenia oferty na dostawę tablic rejestracyjnych

836 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31grudnia 2031 roku dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Białogardzkiego w obrębach: Kościernica, Żytelkowo, Buczek (gmina Białogard), Bukówko, Motarzyn, Osówko (gmina Tychowo)

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

797 KBPobierzPodgląd pliku

Powołanie komisji

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Toyota Yaris o nr rejestracyjnym ZK 7837F.

414 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Toyota Yaris o nr rejestracyjnym ZK 7837F.

402 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

348 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Seat Cordoba o nr rejestracyjnym ZBI 20075.

409 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Seat Cordoba o nr rejestracyjnym ZBI 20075.

412 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

258 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie

386 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

469 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie

462 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie z otwarcia ofert dot. „Wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2032 roku wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”

401 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze wykonawcy sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2032 roku wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

364 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Astra o nr rejestracyjnym ZDR 76AS.

394 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Vectra o nr rejestracyjnym ZKO 70RM.

417 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białogardzie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

469 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie

460 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Vectra o nr rejestracyjnym ZKO 70RM.

412 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Opel Astra o nr rejestracyjnym ZDR 76AS.

421 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości samochodu osobowego marki Fiat Seicento o nr rejestracyjnym ZK 9921E

419 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości samochodu osobowego marki Fiat Seicento o nr rejestracyjnym GS 88273.

417 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Fiat Seicento o nr rejestracyjnym ZK 9921E.

421 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki VW Passat o nr rejestracyjnym GS 88273.

423 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: samochodu osobowego marki Honda Civic o nr rejestracyjnym ZK 86JH.

417 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2023 roku”.

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2023 roku.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Nabór wniosków w ramach Programu pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

279 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych.

725 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2023 roku”.

353 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o naborze do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

775 KBPobierzPodgląd pliku

Aktualizacja ogłoszenia o naborze do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 12.01.2023 r.

775 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/doc/

11.4 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 07 Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działka nr 222/2 o pow. 0,0389 ha, która na dzień wydania decyzji stanowiła własność Pani Józefy Damińskiej (zmarłej 26 listopada 2019 roku), przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej.

544 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 07 Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działka nr 143/2 o pow. 0,0110 ha, która na dzień wydania decyzji stanowiła własność Pani Anny Janickiej - Sawickiej (zmarłej 6 stycznia 2019 roku), przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej".

60 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działka nr 222/2 o pow. 0,0389 ha, która na dzień wydania decyzji stanowiła własność Pani Józefy Damińskiej (zmarłej 26 listopada 2019 roku), przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej

35 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działka nr 143/2 o pow. 0,0110 ha, która na dzień wydania decyzji stanowiła własność Pani Anny Janickiej - Sawickiej (zmarłej 6 stycznia 2019 roku), przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej.

321 KBPobierzPodgląd pliku

Lista wyników otwartego konkursu ofert.

291 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 07 Daszewo, gmina Karlino, stanowiącą działki o numerach 290/2 o pow. 0,1179 ha oraz 292/2 o pow. 0,0888 ha, które na dzień wydania decyzji stanowiły współwłasność Pani Danuty Trąbały (zmarłej 8 sierpnia 2020 roku), przejęte na rzecz Powiatu Białogardzkiego zgodnie z ostateczną decyzją nr 01/2020 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez zabudowę drogi rowerowej".

547 KBPobierzPodgląd pliku

Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Powiatu Białogardzkiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewidencyjną numer 222/2 o pow. 0,0389 ha, położną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino na rzecz nieustalonych spadkobierców Józefy Damińskiej (zmarłej 26 listopada 2019 roku)

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Powiatu Białogardzkiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewidencyjną numer 143/2 o pow. 0,0110 ha, położną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino na rzecz nieustalonych spadkobierców Anny Janickiej-Sawickiej (zmarłej 6 stycznia 2019 roku)

230 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych Zaspy Małe

545 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości: motocykl SUZUKI RF900R o nr rejestracyjnym ZKL 48GG

409 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku

404 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Daszewo, gmina Karlino, oznaczoną jako działki o numerach 290/2 o pow. 0,1179 ha i 292/2 o pow. 0,0888 ha, przejętą na rzecz Powiatu Białogardzkiego na podstawie decyzji Starosty Białogardzkiego nr 01/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku znak BOŚ.6740.3.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej", która na dzień wydania ww. decyzji stanowiła własność Pani Józefy Damińskiej (zmarłej 26 listopada 2019 roku).

323 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dot ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 20/1, gm. Tychowo po zmarłej właścicielce Marii Paszkiewicz, po której nie są znani spadkobiercy.

326 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr. 40 Miasto Białogard po zmarłych właścicielach Józef i Józefa Tomiałojć, po których nie są znani spadkobiercy.

333 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr. 50 obr. 0068 Rogowo , gmina Białogard, która stanowi współwłasność Zdzisława Radaszewskiego, po którym nie są znani spadkobiercy.

315 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości: motocykl SUZUKI RF900R o nr rejestracyjnym ZKL 48GG

409 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze wykonawcy sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntu zalesionego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, położonego na terenie Powiatu Białogardzkiego, w obrębie Dzięciołowo, gm. Tychowo o powierzchni 1,84 ha

335 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 77 Moczyłki, po zmarłym Stanisławie Kacprzaku, po którym na dzień dzisiejszy nie są znani spadkobiercy, a postępowanie spadkowe zostało zawieszone

332 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie PGW Wody Polskie

295 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 20/1 Dobrowo, po zmarłej Marii Paszkiewicz, po której nie są znani spadkobiercy.

388 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr 40 Miasto Białogard, po zmarłych właścicielach Józef i Józefa Tomiałojć, po których nie są znani spadkobiercy.

393 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz. nr. 50 obr. 0068 Rogowo , gmina Białogard, która stanowi współwłasność Zdzisława Radaszewskiego, po którym nie są znani spadkobiercy.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości działka nr 20/1, położona w obrębie ewidencyjnym 0033 Dobrowo, gmina Tychowo po zmarłej Marii Paszkiewicz, po której nie są znani spadkobiercy.

356 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dot. wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości działka nr 77, położona w obrębie ewidencyjnym 0067 Moczyłki, gmina Białogard, po zmarłym Stanisławie Kacprzaku, po którym nie są znani spadkobiercy.

335 KBPobierzPodgląd pliku

Decyzja o ograniczeniu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie Starosty Białogardzkiego o zamiarze nabycia nieruchomości gruntowej

399 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Dyrektora RZGW

702 KBPobierzPodgląd pliku