Przejdź do treści

UWAGA !!! Od dnia 5.06.2023r Zmiana lokalizacji punktu NPP

153 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zasadach i zakresie udzielania npp, npo oraz mediacji

227 KBPobierzPodgląd pliku

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na rok 2023

270 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

334 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/mediacji w punkcie, który znajduje się w dwóch lokalach: Karlino i Tychowo prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach na rok 2023

266 KBPobierzPodgląd pliku

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

518 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 76/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 77/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 90/2020 ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2021 roku.

332 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu w Białogardzie ogłasza otwarty konkurs ofert: "Relizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świedczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2022 roku"

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 85/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7 października 2021 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2022 roku.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 100/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2022 roku"

212 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotyczca NPP i NPO

272 KBPobierzPodgląd pliku

Dyżury specjalistyczne.

354 KBPobierzPodgląd pliku

NPP i NPO dla uchodźców z Ukrainy

248 KBPobierzPodgląd pliku

Lista adwokatów ORA w Koszalinie udzielających bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy

200 KBPobierzPodgląd pliku

Lista radców prawnych OIRP w Koszalinie

182 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2024 roku.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:"Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2024 roku".

5.1 MBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie konkursu: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2024 roku

354 KBPobierzPodgląd pliku

HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUNKCIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOGARDZIE

14.6 KBPobierzPodgląd pliku