Przejdź do treści

Petycja z dnia 10 listopada 2015 roku.

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedź na petycję z dnia 8 lutego 2016 roku

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

OR.152.1.2023. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

832 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o przekazaniu petycji podmiotowi właściwemu.

257 KBPobierzPodgląd pliku

Petycja z dnia 21 listopada 2023 roku, w sprawie płatności bezgotówkowych, podmiot wnoszący petycję: Efekt Szulc Sp. z o.o.

3.5 MBPobierzPodgląd pliku