Przejdź do treści

1Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

282 KBPobierzPodgląd pliku

2Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej

283 KBPobierzPodgląd pliku

3Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej

345 KBPobierzPodgląd pliku

4Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

284 KBPobierzPodgląd pliku

5Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie ( typu SAM )

285 KBPobierzPodgląd pliku

6Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

290 KBPobierzPodgląd pliku

7Odbiór dowodu rejestracyjnego ( wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny)

190 KBPobierzPodgląd pliku

8Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

17.5 KBPobierzPodgląd pliku

9Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia

283 KBPobierzPodgląd pliku

10Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty

283 KBPobierzPodgląd pliku

11Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego

282 KBPobierzPodgląd pliku

12Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

280 KBPobierzPodgląd pliku

13Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia

283 KBPobierzPodgląd pliku

14Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży

283 KBPobierzPodgląd pliku

15Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia

282 KBPobierzPodgląd pliku

16Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży

206 KBPobierzPodgląd pliku

17Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów

206 KBPobierzPodgląd pliku

18Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę

205 KBPobierzPodgląd pliku

19Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia ( kasacji) za granicą

203 KBPobierzPodgląd pliku

20Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty.

207 KBPobierzPodgląd pliku

22Nadawanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

206 KBPobierzPodgląd pliku

23Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

195 KBPobierzPodgląd pliku

24Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

200 KBPobierzPodgląd pliku