Przejdź do treści

Uchwała nr LIV/327/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030,

131 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr LIV/328/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązaniu związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne),

675 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr LIV/329/2023 z dnia 26 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w 2023 roku na terenie Powiatu Białogardzkiego,

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr LIV/330/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Białogardzie,

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr LIV/331/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/83/2011 z 30 sierpnia 2011 r. Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze,

210 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr LIV/332/2023 z dnia 26 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023,

1.2 MBPobierzPodgląd pliku