Przejdź do treści

Wykaz osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń w kwocie pow.500 zł w roku 2021

164 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021

9.7 MBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA KWARTALNA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH zgodnie z Uchwałą Nr 197/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 stycznia 2010 r. za I kwartał 2021 roku

386 KBPobierzPodgląd pliku

RB 27S za I kwartał 2021 r.

778 KBPobierzPodgląd pliku

RB 28S za I kwartał 2021 r.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

RB N za I kwartał 2021 r.

258 KBPobierzPodgląd pliku

RB NDS za I kwartał 2021 r.

159 KBPobierzPodgląd pliku

RB Z za I kwartał 2021 r.

101 KBPobierzPodgląd pliku

RB- 28S do 30.06.2021 r.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

RB-27S do 30.06.2021 r.

807 KBPobierzPodgląd pliku

RB-N na koniec II kwartału 2021 r.

258 KBPobierzPodgląd pliku

RB-NDS do 30.06.2021 r.

159 KBPobierzPodgląd pliku

RB-Z na koniec II kwartału 2021 r.

102 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA KWARTALNA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH zgodnie z Uchwałą Nr 197/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 stycznia 2010 r. za II kwartał 2021 roku

392 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA KWARTALNA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH zgodnie z Uchwałą Nr 197/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 stycznia 2010 r. za III kwartał 2021 roku

358 KBPobierzPodgląd pliku

RB 27 S do 30 września 2021 r.

806 KBPobierzPodgląd pliku

RB 28S do 30 września 2021 r.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

RB N na koniec III kwartału 2021 r.

257 KBPobierzPodgląd pliku

RB NDS do dnia 30 września 2021 r.

159 KBPobierzPodgląd pliku

RB Z na koniec III kwartału 2021 r.

101 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA KWARTALNA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH zgodnie z Uchwałą Nr 197/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28 stycznia 2010 r.za IV kwartał 2021 roku

383 KBPobierzPodgląd pliku

RB 27S do 31.12.2021 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

RB 28S do 31 grudnia 2021 r.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

RB N na koniec IV kw. 2021 r.

257 KBPobierzPodgląd pliku

RB NDS do 31.12.2021 r.

159 KBPobierzPodgląd pliku

RB ST na koniec 2021 r.

115 KBPobierzPodgląd pliku

RB UZ na koniec 2021 r.

98 KBPobierzPodgląd pliku

RB Z na koniec IV kw. 2021 r.

104 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Białogardzie na dzień 31.12.2021 r.

5.8 MBPobierzPodgląd pliku

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

169 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa 2021

4.0 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021

143 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.

129 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2021 r.

135 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans skonsolidowany Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2021 r.1

146 KBPobierzPodgląd pliku