Przejdź do treści

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa Starosty Białogardzkiego z dnia 24 maja 2017 roku znak GN.6845.1.4.2017.AG, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne, na okres do 3 lat - w formie bezprzetargowej - obejmującej część A (zaznaczoną na załączonym do wykazu wyrysie z mapy ewidencyjnej) niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 225, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Białogard

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Drugie rokowania na sprzedaż działki Niemena 52-62 2016

135 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki 52-64 ul. Muzyczna 2016

146 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o dziewiątym przetargu na sprzedaż działek przy ul. Niemena i Nalepy 2016

159 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż 52-64 Muzyczna -2017

145 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż Niemena, Nalepy i Zwycięstwa 2017

160 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działek przy ul. Zwycięstwa, Niemena i Nalepy 2017

156 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym dz. 52-64 Muzyczna 2017

146 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu Nalepy i Zwycięstwa 2018

168 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu nalepy zwycięstwa 2019

169 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o III przetargu nalepy zwycięstwa 2019

181 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zabudowanej działki gruntu - Świdwińska

196 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działek przy ul. Zwycięstwa- Niemena i Nalepy 2019

172 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż zab. dz. 668-16 Świdwińska Unicon

197 KBPobierzPodgląd pliku

Odwołanie Przetargu - Unicon

216 KBPobierzPodgląd pliku

Wykonanie projektu klasyfikacji gruntów zalesianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020, położonych na terenie Powiatu Białogardzkiego, w obrębie Zaspy Wielkie, gm. Tychowo o łącznej powierzchni 19,22 ha.

581 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego - niezabudowanej działki gruntu nr 52/49 obr. 0008m. Białogard

169 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż zabudowanej działki 668-16- Unicon 2020

197 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - dz. 244-3 Kowalki 2020

200 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż zabudowanej działki 668-16- Unicon 2020

198 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 244/3, położonej w obrębie Kowalki, gmina Tychowo, Starosty Białogardzkiego z dnia 20 grudnia 2020 roku znak GN.6840.1.8.2016.AG,

200 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 300/2, położonej w obrębie Lulewice, gmina Białogard, Starosty Białogardzkiego z dnia 20 grudnia 2020 roku znak GN.6840.1.2.2020.AG,

201 KBPobierzPodgląd pliku

Rokowania 668-16 obr. 017 Świdwińska Unicon

287 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działki nr 244/3, położonej w obrębie Kowalki.

203 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 668/16 obr. 017 m. Białogard - Unicon .

288 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 52/49 przy ul. Zwycięstwa.

154 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 52/49 przy ul. Zwycięstwa.

155 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 365, położonej w obrębie nr 17 miasta Białogard, Starosty Białogardzkiego z dnia 16 listopada 2021 roku znak GN.6840.1.8.2021.AG, opis: ogłoszenia o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 365, położonej w obrębie nr 17 miasta Białogard.

207 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 622, położonej w obrębie nr 06 miasta Białogard, Starosty Białogardzkiego z dnia 15 listopada 2021 roku znak GN.6840.1.9.2021.AG, opis: ogłoszenia o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 622, położonej w obrębie nr 06 miasta Białogard.

207 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu - dz. 365 17-Biał. 2022

121 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu - dz. 622 06-Biał. 2022

142 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki nr 126/2, położonej w obrębie Motarzyn, gmina Tychowo, Starosty Białogardzkiego z dnia 25 marca 2022 roku znak GN.6840.1.3.2020.AG.

857 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki nr 192/6, położonej w obrębie Gościnko, gmina Karlino, Starosty Białogardzkiego z dnia 25 marca 2022 roku znak GN.6840.1.4.2020.AG.

777 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - na okres 10 lat - z przeznaczeniem na amatorski połów ryb oraz na cele rekreacyjne stanowiącą działkę ewidencyjną nr 179/2, o powierzchni 4,1924 ha (Ws - wody stojące, jezioro), położona w obrębie ewidencyjnym Tyczewo, gmina Tychowo.

221 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o odwołaniu przetargu na dzierżawę.

367 KBPobierzPodgląd pliku

Starosta Białogardzki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 365, obręb 0017 miasta Białogard przy ul. Staromiejskiej 35.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Starosta Białogardzki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 622, obręb 006 miasta Białogard przy ul. Wyszyńskiego 3.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności Powiatu Białogardzkiego - Lokal mieszkalny wraz z nieruchomością gruntową przy ul. Kołobrzeskiej 52.

863 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż zabudowanej działki nr 365, położonej w obrębie nr 17 miasta Białogard.

181 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż zabudowanej działki nr 622, położonej w obrębie nr 06 miasta Białogard.

182 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmującej udział wynoszący 621/3000 części działki nr 135/2, położonej w obrębie Pustkowo, gmina Białogard.

194 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w formie darowizny na rzecz Gminy Białogard, 6 działek położonych na terenie gminy Białogard - z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej.

201 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż części zabudowanej działki nr 24, położonej w obrębie nr 04 miasta Białogard, przy ul. Kołobrzeskiej 52, stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego.

181 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności Powiatu Białogardzkiego - Lokal mieszkalny wraz z nieruchomością gruntową przy ul. Kołobrzeskiej 52.

875 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Białogardzkiego - ul. Wodna, Zwycięstwa, Słowińska

879 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności Powiatu Białogardzkiego w nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 52/1

462 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Starosty Białogardzkiego o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, Stanowiących własność Powiatu Białogardzkiego dot. nieruchomości przy ul. Wodnej, Zwycięstwa i Słowińskiej

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Białogardzkiego - ul. Wodna, Zwycięstwa, Słowińska

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA STAROSTY BIAŁOGARDZKIEGO O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO, DOT. NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WODNEJ, ZWYCIĘSTWA I SŁOWIŃSKIEJ

859 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu Białogardzkiego ogłasza rokowania na sprzedaż części prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego w udziale 5171/10000 - działka nr 24, powierzchnia 0,3403 ha, obręb 0004, miasto Białogard, ul. Kołobrzeska 52

532 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki nr 402, położonej w obrębie 029 Dargikowo, gmina Białogard, Starosty Białogardzkiego z dnia 18 stycznia 2023 roku znak GN.6840.1.5.2022.MP

85 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu Białogardzkiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Białogardzkiego - działka nr 126/5, obręb 0005, miasto Białogard, ul. Wodna, działka nr 52/35, obręb 0008, miasto Białogard, ul. Zwycięstwa, działka nr 52/49, obręb 0008, miasto Białogard, ul. Zwycięstwa, działka nr 130, obręb 0005, miasto Białogard, ul. Słowińska.

540 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Powiatu Białogardzkiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego - działka nr 129/8, powierzchnia 0,1158 ha, obręb 0011, miasto Białogard, ul. Szpitalna

525 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 63, położonej w obrębie nr 05 miasta Białogard, przy ul. J. Rogowskiego,zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 31,00 m2).

204 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż części prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego - działka nr 24 powierzchnia 0,3403 ha obręb nr 004 miasto Białogard, ul. Kołobrzeska 52

501 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 63, położonej w obrębie nr 05 miasta Białogard, przy ul. J. Rogowskiego

181 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargu dz. 402 Dargikowo

41 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Starosty Białogardzkiego o wyniku rokowań - działka nr 126.5 obręb ewidencyjny 0005 miasto Białogard, ul. Wodna

439 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Starosty Białogardzkiego o wyniku rokowań - działka nr 130 obręb ewidencyjny 0005 miasto Białogard, ul. Slowińska

404 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - sprzedaż działki stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego oznaczonej jak działka nr 129.8 obręb nr 0011 miasto Białogard

464 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Starosty Białogardzkiego o wyniku rokowań - działka nr 52.35 obręb ewidencyjny 0008 miasto Białogard, ul. Zwycięstwa

500 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Starosty Białogardzkiego o wyniku rokowań - działka nr 52.49 obręb ewidencyjny 0008 miasto Białogard, ul. Zwycięstwa

502 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Białogardzkiego - działka nr 126/5, obręb 0005, miasto Białogard, ul. Wodna, działka nr 130, obręb 0005, miasto Białogard, ul. Słowińska.

536 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego - działka nr 129/8, powierzchnia 0,1158 ha, obręb 0011, miasto Białogard, ul. Szpitalna.

524 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego - działka nr 126/5 obręb 0005 miasto Białogard"

511 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego - działka nr 130 obręb 0005 miasto Białogard"

509 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego - działka nr 129/8 obręb 0011 miasto Białogard"

511 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 170/5 o pow. 0,2083 ha oraz udziału wynoszącego 1/2 części działki nr 170/3 (dr) o pow. 0,1036 ha, położonych w obrębie 013 miasta Białogard, przy ul. Ogrodowej.

94 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 170/6 o pow. 0,2082 ha oraz udziału wynoszącego 1/2 części działki nr 170/3 (dr) o pow. 0,1036 ha, położonych w obrębie 013 miasta Białogard, przy ul. Ogrodowej.

92 KBPobierzPodgląd pliku