Przejdź do treści

Wnioski do pobraniaOswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania

13.9 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

279 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia potwierdzającego powierzchnię lokalu.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia przyjęcia - przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)

265 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB11)

281 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

290 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art.45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (PB-13)

251 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)

269 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

258 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

142 KBPobierzPodgląd pliku

(PB-1) WNIOSEK o pozwolenie na budowę

291 KBPobierzPodgląd pliku

(PB-2a) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

263 KBPobierzPodgląd pliku

(PB-6) Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

180 KBPobierzPodgląd pliku

(PB-7) WNIOSEK o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

319 KBPobierzPodgląd pliku

(PB-8) Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

285 KBPobierzPodgląd pliku

(PB-5) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

231 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie_inwestora_z_art._30_ust._2a_pkt_6_i_7

388 KBPobierzPodgląd pliku