Przejdź do treści

ZARZĄD POWIATU W BIAŁOGARDZIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu białogardzkiego w 2012 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu białogardzkiego w 2012 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

45 KBPobierzPodgląd pliku