Przejdź do treści

ZARZĄD POWIATU W BIAŁOGARDZIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej zapewniającej całodobową specjalistyczną opiekę nad 28 dziećmi...

Ogłoszenie

36 KBPobierz

Szczegółowe warunki konkursu

47 KBPobierz

regulamin pracy komisji

79 KBPobierz