Przejdź do treści

Ogloszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 180 mieszkańców

Ogloszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 180 mieszkańców - osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

134 KBPobierzPodgląd pliku