Przejdź do treści

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 180 mieszkańców

Ogłosznie o konkursie

35 KBPobierz

Regulamin pracy konkursowej

82 KBPobierz

Szczegółowe warunki konkursu

50 KBPobierz