Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi powiatowej nr 1189Z ul. 1-go Maja w Białogardzie

Ogłoszenie

46 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

274 KBPobierzPodgląd pliku

D-04.03.01 - OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

43 KBPobierzPodgląd pliku

D-04.08.01 – WARSTWA WYRÓWNAWCZA NAWIERZCHNI Z MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ

47 KBPobierzPodgląd pliku

D-05.03.13 - NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ ( SMA)

319 KBPobierzPodgląd pliku

D- 05.03.26a - ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI

89 KBPobierzPodgląd pliku

D-06.03.02 - Naprawa poboczy gruntowych

99 KBPobierzPodgląd pliku