Przejdź do treści

Uchwała Nr XXXI/187/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. - w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie wotum zaufania.

147 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/188/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2020 rok

198 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/189/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. - w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2020.

210 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/190/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie, z siedzibą ul. Parkowa 20, 78-220 Tychowo.

239 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/191/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Białogardzkiego, od dnia 1 września 2021 r.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/192/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. - zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021.

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/193/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. - zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2021 – 2027.

3.5 MBPobierzPodgląd pliku