Przejdź do treści

Uchwała Nr XXVI/159/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2021

38 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/160/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2021 – 2027.

6.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/161/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku",

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXVI/162/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2021 na terenie Powiatu Białogardzkiego,

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/163/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Powiatu darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Tychowo

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXVI/164/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz za odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia,

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXVI/165/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Białogardzie na rok 2021,

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXVI/166/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Powiatu w Białogardzie na rok 2021,

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XXVI/167/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021,

397 KBPobierzPodgląd pliku