Przejdź do treści

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

346 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 - FURMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

205 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 - PROJEKT uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

2.8 MBPobierzPodgląd pliku