Przejdź do treści

Ogłoszenie 6/2020 - świadczenie usług opiekuńczych w mieszkaniu wytchnieniowym

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 - Formularz oferty

75 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 - Wzory oświadczeń

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 - Wzór wykazu osób

64 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 - Wzór umowy z załącznikami

183 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

79 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 6 - Klauzule RODO

63 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert świadczenie usług opiekuńczych w mieszkaniu wytchnieniowym w Tychowie

183 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

188 KBPobierzPodgląd pliku