Przejdź do treści

Ogłoszenie 5 świadczenie usług wsparcia specjalistycznego

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 1 - Formularz oferty

74 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 2 - Wzory oświadczeń

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 3 - Wzór wykazu osób

64 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 4 - Klauzule RODO

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. Nr 5 - Wzór umowy

146 KBPobierzPodgląd pliku