Przejdź do treści

Uchwała Nr XXII/147/2020 z dnia 5 października - w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Białogardzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/148/2020 z dnia 5 października – w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2020 r.

36 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/149/2020 z dnia 5 października – w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2020 r.

5.8 MBPobierzPodgląd pliku