Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu.

4.8 MBPobierz

SIWZ

9.6 MBPobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.

63 KBPobierz

Zał. Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek do wykluczenia z postępowania.

37 KBPobierz

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

32 KBPobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wykaz punktów poboru.

824 KBPobierz

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw.

38 KBPobierz

Zał. Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy.

32 KBPobierz

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.

36 KBPobierz

Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.

1.1 MBPobierz

Zał. Nr 9 do SIWZ - Pełnomocnictwo.

1.0 MBPobierz

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

0.9 MBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

486 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

591 KBPobierz