Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

6.6 MBPobierz

SIWZ

9.4 MBPobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

69 KBPobierz

Zał. Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry

113 KBPobierz

Zał. Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

1.0 MBPobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

1.1 MBPobierz

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

1.3 MBPobierz

Zał. Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

1.1 MBPobierz

Zał. Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

1.2 MBPobierz

Zał. Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o obowiązku podatkowym

1.2 MBPobierz

Zał. Nr 9 do SIWZ - JEDZ

184 KBPobierz

Zał. Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań jakościowych

1.4 MBPobierz

InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP

3.0 MBPobierz

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3188153c-3f05-41cd-ab66-9f4ec413a3cb

700 BPobierz

Zmiana treści SIWZ

3.0 MBPobierz

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

17.5 MBPobierz

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia

237 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

628 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pakiet nr 2

355 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

747 KBPobierz