Przejdź do treści

Uchwała Nr XX/131/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie wotum zaufania.

173 KBPobierz

Uchwała Nr XX/132/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2019 rok,

215 KBPobierz

Uchwała Nr XX/133/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2019.

236 KBPobierz

Uchwała Nr XX/134/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białogardzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14,

243 KBPobierz

Uchwała Nr XX/135/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły w Białogardzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14,

240 KBPobierz

Uchwała Nr XX/136/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Powiat Białogardzki współdziałania z Gminą Miasto Koszalin w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020,

260 KBPobierz

Uchwała Nr XX/137/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019,

1.8 MBPobierz

Uchwała Nr XX/138/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2020 – 2027.

3.2 MBPobierz