Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2020 dot. „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko – Białogard, w m. Pękanino, działka nr 51, obręb Pękanino, Gmina Białogard.

80 KBPobierzPodgląd pliku

Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie informuje, że unieważnia postępowanie na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi powiatowej nr 1170Z Nosówko – Białogard m.Pękanino, dz. nr 51, obr.Pękanino, Gmina Białogard”.

184 KBPobierzPodgląd pliku