Przejdź do treści

Uchwała nr XVI/119/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie oddziału przygotowania wojskowego,

221 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XVI/120/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podborsku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku,

7.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XVI/121/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku z siedzibą Podborsko 12, 78-220 Tychowo,

238 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr XVI/122/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114/2020 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Białogardzkiego oraz sposobu jej rozliczania.

313 KBPobierzPodgląd pliku