Przejdź do treści

Uchwała Nr XV/108/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białogardzie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14 oraz zamiaru jego likwidacji,

271 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/109/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyłączenia Policealnej Szkoły w Białogardzie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14 oraz zamiaru jej likwidacji,

249 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/110/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki,

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/111/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Białogardzki,

237 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/112/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu,

269 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/113/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Powiat Białogardzki współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/114/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu białogardzkiego oraz sposobu jej rozliczania,

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/115/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białogardzkiego,

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/116/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Białogardzkiego,

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/117/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020,

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/118/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2020- 2027.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku