Przejdź do treści

OR.1710.1.2019 - wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach zadań związanych z Domami Pomocy Społecznej w 2018 r.

6.0 MBPobierz

OR.1710.2.2019 - sprawozdanie z kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez Powiat w 2019 r.

7.3 MBPobierz

OR.1710.3.2019 - protokół z przeprowadzonej kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji dotacji celowej udzielonej na wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni poliuretanowej na boisku tartanowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie.

408 KBPobierz