Przejdź do treści

SIWZ 2019

787 KBPobierz

Załącznik do SST

2.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 formularz oferty

411 KBPobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

267 KBPobierz

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

280 KBPobierz

Załącznik nr 4 wykaz sprzętu

550 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby

357 KBPobierz

Załącznik nr 6 - wzór umowy popr

367 KBPobierz

Załącznik nr 7- SST

764 KBPobierz

Załącznik nr 8 - oświadczenie o grupie kapitałowej

355 KBPobierz

Załącznik nr 9 wykaz osób

317 KBPobierz

Załącznik nr 10 -szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

321 KBPobierz

Zmiana treści SIWZ I

354 KBPobierz

Odpowiedż na pytania wykonawcy I strona 1

354 KBPobierz

Odpowiedż na pytania wykonawcy I strona 2

302 KBPobierz

Odpowiedż na pytania wykonawcy I strona 3

319 KBPobierz

Odpowiedż na pytania wykonawcy I strona 4

377 KBPobierz

Odpowiedż na pytania wykonawcy II strona 1

319 KBPobierz

Odpowiedż na pytania wykonawcy II strona 2

204 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

556 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

534 KBPobierz