Przejdź do treści

Uchwała Nr VIII/49/2019 – w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie wotum zaufania,

146 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/50/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2018 rok,

198 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/51/2019 – w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2018,

220 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/52/2019 - w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatu Białogardzkiego na prace remontowe w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Łęcznie,

277 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /53/2019 - w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatu Białogardzkiego na prace remontowe w Kościele pw. Chrystusa Króla w Pomianowie,

281 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /54/2019 - w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatu Białogardzkiego na prace remontowe w Kościele pw. MB Szkaplerznej w Wicewie,

278 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /55/2019 - w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatu Białogardzkiego na prace remontowe w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie,

283 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /56/2019 - w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatu Białogardzkiego na prace remontowe w Pałacu w Lubiechowie,

275 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /57/2019 - w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023”,

4.5 MBPobierz

Uchwała Nr VIII /58/2019 - w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019,

348 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /59/2019 - w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Białogardzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

1.1 MBPobierz

Uchwała Nr VIII /60/2019 - w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie,

693 KBPobierz

Uchwała NR VIII/61/2019 Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Białogardzie do podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Białogardzkiego zmierzającymi do nawiązania współpracy w sprawie udzielenia pomocy Szpitalowi w Białogardzie prowadzonemu przez Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

479 KBPobierz

Uchwała Nr VIII/62/2019 - zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019,

2.0 MBPobierz

Uchwała Nr VIII/63/2019 - zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2019 – 2027

4.1 MBPobierz

Uchwała Nr VIII /64/2019 - w sprawie przekazania skargi według właściwości,

1.4 MBPobierz

Uchwała Nr VIII /65/2019 - w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu Rady Powiatu w Białogardzie.

210 KBPobierz