Przejdź do treści

Uchwała Rady Powiatu w Białogardzie nr VI 43 2019 w sprawie przekazania skargi według właściwości,

1.4 MBPobierz

Uchwała nr VI 44 2019 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki,

418 KBPobierz

Uchwała nr VI 45 2019 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Białogardzki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

620 KBPobierz