Przejdź do treści

Uchwała Nr V/35/2019 z 29 marca 2019 r.- w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Powiat Białogardzki współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

636 KBPobierz

Uchwała Nr V/36/2019 z 29 marca 2019 r.- w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki.

2.1 MBPobierz

Uchwała Nr V/37/2019 z 29 marca 2019 r.- w sprawie ustalenia kierunku działania Powiatu Białogardzkiego w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

831 KBPobierz

Uchwała Nr V/38/2019 z 29 marca 2019 r.- w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Białogardzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

1.4 MBPobierz

Uchwała Nr V/39/2019 z 29 marca 2019 r.- o zmianie uchwały w sprawie zasad przysługiwania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

252 KBPobierz

Uchwała Nr V/40/2019 z 29 marca 2019 r.- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Białogardzkiego.

10.4 MBPobierz

Uchwała Nr V/41/2019 z 29 marca 2019 r.- zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019,

1.6 MBPobierz

Uchwała Nr V/42/2019 z 29 marca 2019 r.- zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2019 – 2027,

5.3 MBPobierz