Przejdź do treści

Ogłoszenie o postępowaniu 5 2019

684 KBPobierz

Instrukcja dla wykonawców

5.2 MBPobierz

03 Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty 1

0.9 MBPobierz

04 Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2

872 KBPobierz

05 Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług 3

869 KBPobierz

06 Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób 4

0.9 MBPobierz

07 Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd ON

205 KBPobierz

Zał nr 6

289 KBPobierz

Zał nr 7 informacja o ochronie danych osobowych 7

0.9 MBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

477 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

369 KBPobierz

Ogłoszenie o zawarciu umowy z Wykonawcą

211 KBPobierz