Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu

618 KBPobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9.1 MBPobierz

Zał. Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza_oferty

59 KBPobierz

Zał. Nr 2 do SIWZ -_Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek do wykluczenia z_postępowania

37 KBPobierz

Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o_spełnianiu warunków udziału w_postępowaniu

32 KBPobierz

Zał. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o_przynależności lub braku_przynależności do grupy_kapitałowej

32 KBPobierz

Zał. Nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania_podmiotu trzeciego

36 KBPobierz

Zał. Nr 6 do SIWZ -_Wzór wykazu osób

32 KBPobierz

Zał. Nr 7 do SIWZ - Wzór_umowy.doc

144 KBPobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

263 KBPobierz