Przejdź do treści

UZ 79/2018 z 23 listopada 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku”.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

UZ 80/2018 z 23 listopada 2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2018.

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

UZ 81/2018 z 7 grudnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2018.

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

UZ 82/2018 z 7 grudnia 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy rawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku”.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

UZ 84/2018 z 7 grudnia 2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

232 KBPobierzPodgląd pliku

UZ 85/2018 z 7 grudnia 2018 w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.

194 KBPobierzPodgląd pliku

UZ 86/2018 z 13 grudnia 2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Białogardzkiego w 2019 roku”.

549 KBPobierzPodgląd pliku

UZ 87/2018 z 20 grudnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej projektu pn. "Utworzenie ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie",

264 KBPobierzPodgląd pliku

UZ 88/2018 z 20 grudnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2018,

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

UZ 89/2018 z 20 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

UZ 90/2018 z 27 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2018,

485 KBPobierzPodgląd pliku