Przejdź do treści

Ogłoszenie

178 KBPobierz

Klauzula ADO OPS dla osób od których pozyskano dane do rekrutacji

274 KBPobierz

zał. nr 1 - kwestionariusz

117 KBPobierz

zał. nr 2 - oświadczenie o niekaralności

139 KBPobierz

Załącznik nr 3- oświadczenie o posiadaniu zdolności

141 KBPobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie o stanie zdrowia

143 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru.

20 KBPobierz