Przejdź do treści

OR.1710.1.2018 - Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiat Białogardzki za lata 2014 - 2017.

101 MBPobierz

Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa.

1.5 MBPobierz

Uchwała Nr XIX.189.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2018 r.

3.9 MBPobierz

OR.1710.2.2018 – Wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków przez Radę Powiatu w Białogardzie.

1.4 MBPobierz

OR.1710.3.2018 - protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

9.1 MBPobierz

OR.1710.4.2018 - protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w dniach 18-18 września 2018 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,

8.6 MBPobierz

OR.1710.4.2018 - zalecenia pokontrolne kompleksowej kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w dniach 18-18 września 2018 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

1.6 MBPobierz

OR.1710.5.2018 - wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,

16.2 MBPobierz

OR.1710.6.2018 - wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,

6.2 MBPobierz

OR.1710.7.2018 - protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w zakresie archiwum zakładowego przez Archiwum Państwowe w Koszalinie,

7.5 MBPobierz

OR.1710.7.2018 - wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w zakresie archiwum zakładowego przez Archiwum Państwowe w Koszalinie,

2.8 MBPobierz