Przejdź do treści

OR.1710.1.2017 – Protokół kontroli Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie w zakresie sprawdzenie dokumentów dotyczących dokonanej przez podatnika sprzedaży wykazanej w korekcie deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2012 r.

1.4 MBPobierz

OR.1710.2.2017 – Wystąpienie pokontrolne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w zakresie terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rzetelność wprowadzania danych do rejestru wniosków.

4.6 MBPobierz

OR.1710.3.2017 – Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji.

5.3 MBPobierz

OR.1710.4.2017 – Wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie kontroli prowadzenia powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

11.4 MBPobierz

OR.1710.5.2017 – Wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie.

1.9 MBPobierz

OR.1710.6.2017 – Protokół kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego z zakresu zadań obronnych.

1.8 MBPobierz

OR.1710.7.2017 – Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie w zakresie wydzierżawienia mienia komunalnego powiatów, obejmującego składniki majątkowe szpitali w Pszczynie, Białogardzie, Opatowie oraz Łasku Centrum Dializa Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu.

11.7 MBPobierz