Przejdź do treści

Uchwała Nr XLVI/216/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie delegowania członka Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

174 KBPobierz

Uchwała Nr XLVI/217/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie delegowania członka Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

175 KBPobierz

Uchwała Nr XLVI/218/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/68/03 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27.06.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Koszalinie oraz ustalenia jej regulaminu,

1.6 MBPobierz

Uchwała Nr XLVI/219/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Karlino realizacji zadania publicznego i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,

275 KBPobierz

Uchwała Nr XLVI/220/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawieplanu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białogardzki,

2.0 MBPobierz

Uchwała Nr XLVI/221/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018,

2.0 MBPobierz

Uchwała Nr XLVI/222/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2018 - 2025,

3.8 MBPobierz

Uchwała Nr XLVI/223/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym.

1.9 MBPobierz